Przejście na księgi rachunkowe – jakie obowiązki Cię czekają?

Prowadzisz działalność, Twoja firma się rozwija. Masz coraz większe przychody. Do roku 2017 rozliczasz podatki na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – KPiR. Zapewne już wiesz, że graniczna kwota przychodów, po osiągnięciu której w 2017 r. będziesz musiał prowadzić księgi rachunkowe wynosi 2.000.000 EUR, czyli 8.595.200 zł.

Przejście na pełne księgi rachunkowe – jakie są Twoje obowiązki w związku z taką zmianą?

W celu przejścia na pełne księgi rachunkowe musisz sporządzić bilans otwarcia na podstawie wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzonego ich inwentaryzacją.

Obowiązki firmy, która musi zastosować przejście na Księgi Rachunkowe z Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR,
 • Sporządzenie spisu z natury, czyli wykazu aktywów i pasywów (inwentarza) – potwierdzony inwentaryzacją:
  1. zapasów składników majątku obrotowego (surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, wyroby gotowe, półfabrykaty, towary, itp.)
  2. środków trwałych oraz maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe w budowie,
  3. produkcji w toku, materiałów, towarów i produktów
  4. wszelkiego rodzaju środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokaty, kredyty),
  5. należności, kredytów, zobowiązań, (w tym kaucja i wadium),
  6. rozrachunków z pracownikami i innych określonych w ustawie,
  7. składników majątkowych powierzonych kontrahentowi.
 • Sporządzenie wykazu umów leasingu,
 • Sporządzenie wykazu umów realizowanych zleceń,
 • Opracowanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości – ta czynność jest w zakresie naszego biura,
 • Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych)lub złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 (w przypadku spółek osobowych)– zmienić rodzaj prowadzonych ksiąg na pełne księgi rachunkowe.

Nie ograniczamy wyzwań - zmieniamy ich granice

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM