Zakaz ponownej kontroli

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzony zostanie zakaz ponownej kontroli – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Nowelizacja, która wejdzie w życie z początkiem 2017 r., odnosi się do sytuacji, kiedy kontrola miałaby dotyczyć zakresu objętego wcześniej zakończoną kontrolą.

Zakaz, który zostanie wprowadzony, ma docelowo ograniczyć czas trwania kontroli i pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wskazuje resort rozwoju, zakaz ten w niektórych sytuacjach nie będzie jednak stosowany. Chodzić ma o przypadki, gdy ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania: – w związku z uchyleniem/stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny; – w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu; – w sprawie stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia, uchylenia albo zmiany decyzji ostatecznej czy też wznowienia w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.

Nowy zakaz nie będzie mieć ponadto zastosowania w sytuacji, kiedy wcześniej zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa, które miało wpływ na sam wynik kontroli.

„Przewiduje się, że rozwiązanie ograniczy czas trwania kontroli. Przedsiębiorca nie będzie zmuszony do przedkładania organom administracji publicznej tych samych dokumentów. Nie będzie również narażony na różnice w ustaleniach oraz zaleceniach pokontrolnych. Przedmiotowe rozwiązanie jest wzorowane na art. 282a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 1 lipca 2016 r.) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Nie ograniczamy wyzwań - zmieniamy ich granice

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM